معرفی سوند پزشکی، لوله‌های باریک و انعطاف‌پذیری هستند که داخل مثانه قرار می‌گیرند و مشغول جمع‌آوری ادرار و تخلیه آن می‌شوند. این کار برای افرادی که در دفع ادرار دچار مشکل هستند، بسیار حیاتی است. به عنوان مثال، یکی از مواردی که در آن از سوند پزشکی استفاده می‌شود، در افرادی است که سرطان پروستات دارند، چون مسیر ادرار مسدود شده و باعث احساس درد و ناراحتی در فرد می‌شود. در این شرایط باید راهی برای دفع ادرار وجود داشته باشد و این راه، استفاده از سوند است. به دلیل اهمیتی که انواع سوندها برای برخی شرایط خاص دارند، در این مطلب، در مورد انواع آن‌ها صحبت خواهیم کرد.