دستکش جراحی برای جراحی و جلوگیری از انتقال بیماری و باکتری از بیمار به پزشک ساخته شده است. دستکش جراحی از پلیمرهای مختلفی مانند لاتکس، نیتریل، پلی وینیل کلراید و نئوپرن ساخته می‌شوند که در ۲ نوع بدون پود و پودردار تولید شده‌اند. پودر استفاده شده در نوع پودردار از نشاسته ذرت تهیه شده و برای راحت پوشیده شدن دستکش‌ها به کار می‌رود. در دستکش‌های جراحی پودردار امروزی، پودر لیکوپودیوم و تالک (که موجب بروز حساسیت‌های پوستی می‌شوند) جای خود را به نشاسته ذرت داده‌اند اما پودر نشاسته ذرت بدون عارضه نبوده و ممکن است موجب ممانعت در بهبود بیمار شود. (اگر در حین جراحی با بافت بدن بیمار در تماس قرار گیرد.) به همین دلیل معمولا از دستکش‌های جراحی بدون پودر در عمل‌های جراحی و دیگر فعالیت‌های حساس پزشکی استفاده می‌شود و برای رفع نیاز به پودر برای راحت پوشیدن دستکش، فرایندهای ساخت جدیدی به کار گرفته شده است.