سوند فولی در صنعت تجهیزات پزشکی یک لوله نازک و استریل است که به داخل مثانه وارد می‌شود تا ادرار را تخلیه کند. از آنجایی که می‌تواند در درون مثانه جای گیرد، به آن یک سوند ماندگار نیز می‌گویند. در انتهای این سوند یک بادکنک قرار دارد که باعث نگهداری سوند در محل می‌شود. این بادکنک با آب استریل پر شده است تا مانع از خارج کردن سوند از مثانه شود.

موارد استفاده از سوند فولی

  • نظارت بر خروجی ادرار در یک فرد بیمار یا مجروح
  • جمع‌آوری یک نمونه ادرار استریل برای اهداف تشخیصی
  • اختلال عملکرد مثانه، مانند پس از ترومای نخاعی (یک سوند می‌تواند به طور منظم برای کمک به ادرار بکار گرفته شود.)
  • مطالعه تصویربرداری از دستگاه ادراری پایین.