دستکش نایلونی که امروزه به دستکش‌های یکبار مصرف مشهور هستند اغلب برای استفاده‌های شخصی یا خانگی به کار می‌رود که دلایل آن مربوط به نحوه طراحی و جنس آن می‌شود که در ادامه توضیح خواهیم داد. دستکش نایلونی بیشتر برای جلوگیری از انتقال جرم و کثیفی و باکتری از دست به اجسام و از اجسام به دست تعبیه شده‌اند که مصرف روزمره نیز دارند؛ نوع طراحی این دستکش‌ها جوری بوده حساسیت خاصی برای طراحی آن در نظر نگرفته‌اند و راحتی دست یا چسبندگی و … در این نوع دستکش‌ها مد نظر نبوده است، از این رو مقاومت زیاد، عدم چسبندگی،حس کردن کامل اجسام برای کارهای دقیق و عدم تهویه هوا مناسب را می‌توان جزو مزایا یا معایب بستگی موارد استفاده از این دستکش‌ها نام برد.