اسپکولوم (۷)

آبسلانگ (۱۰)

متفرقه (۳)

لوازم مصرفی پزشکی (۵۰۹)

تزریقات (۱۲۸)

سرنگ (۵۳)

سر سوزن (۳۳)

آنژیوکت (۲۴)

اسکالپ وین (۱۱)

ست تزریق (۷)

سوند پزشکی (۲۳)

سوند نلاتون (۷)

کیسه ادرار (۳)

سوند فولی (۱۳)

محصولات جراحی (۱۴۵)

تیغ جراحی (۵۲)

نخ جراحی (۹۲)

قابل جذب (۴۳)

طبیعی (۱۳)

غیر طبیعی (۲۹)

غیر قابل جذب (۳۸)

طبیعی (۹)

غیر طبیعی (۲۹)

چسب پزشکی (۵۳)

چسب بخیه (۶)

چسب حصیری (۹)

چسب لکوپلاست (۷)

چسب ضد حساسیت (۲۹)

چسب زخم (۱)

دستکش های پزشکی (۴۹)

دستکش لاتکس (۴)

دستکش وینیل (۸)

دستکش نیتریل (۱۴)

دستکش جراحی (۱۸)

دستکش نایلونی (۳)

ضدعفونی کننده ها (۵۲)

ضد عفونی کننده های دست (۲۴)

پوست زخم (۸)

سطوح و تجهیزات (۲۰)

پانسمان (۱۵)

باند و گاز و پانسمان (۱۲)

پد (۱)

پنبه بهداشتی (۲)

زیرانداز و البسه بیمارستانی (۱۷)

البسه یکبار مصرف (۸)

زیر انداز (۶)

رول ملحفه (۳)

معاینه (۱۷)