سازمان تدارکات پزشـکی هلال احمر (سها) در زمینه تامین دارو و محصولات پزشکی برای بیمارستان ها و درمانگاه ها فعالیت دارد